สรุปแล้ว! เราชนะแจก3500 ทั้งประเทศ แต่มีอีก 4กลุ่มที่ไม่ได้

0
533
สรุปแล้ว! เราชนะแจก3500 ทั้งประเทศ แต่มีอีก 4กลุ่มที่ไม่ได้

เมื่อวานนี้ (15 มกราคม 64) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะ แจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบCOVIDระลอกใหม่ 3,500บาท จำนวน 2เดือน

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30 ถึง 35 ล้านคน เเละจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1แสนล้านบาท แต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทางการในวันที่ 19 มกราคมนี้

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ ยังยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ได้มีการเลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่ลือ

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิได้แก่

1)กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2)กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3)กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4)แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม