เราชนะ รับเงินรวมสองเด้งจากโครงการ

0
1655
เราชนะ รับเงินรวมสองเด้งจากโครงการ

วันที่ 12 ม.ค. 64 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้กล่าวถึง การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน จากโครงการที่มีชื่อว่า เราชนะ ซึ่งเตรียมเสนอครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีเกือบ 40 ล้านคน ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะเผยให้ทราบภายหลัง พร้อมย้ำระบบการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเหมือนกับรอบโครงการ คนละครึ่ง แน่นอน

สำหรับผู้ที่ผ่านผ่านเกณฑ์สมัคร เราชนะ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบียนให้ทราบชัดเจนอีกครั้ง หลังครม.อนุมัติ โดยจะมีแจกเงิน 2 เดือน คือ ก.พ. และมี.ค. รายละเอียดการสมัครไม่ยุ่งยากเหมือน เราไม่ทิ้งกัน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการ เราชนะ ทางรัฐบาลจะดูแลตรวจสอบว่ากลุ่มคนใดอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนนำไปสู่การร้องเรียนเหมือนที่ผ่าน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

หากมีการพิจารณาแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ได้ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ เราชนะ’นางสาวกุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เผยว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40 – ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ

โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวย าต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือเกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการจะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันครั้งก่อน ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ

โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านแอปเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์ สรุปง่ายๆ ผู้ที่เข่าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ มี 3 กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) 14 ล้านคน ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์รอบนี้ ได้แก่ ผู้อยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการ หนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้มีรายได้สูง ที่รัฐบาลจะมีมาตรการอื่นมาเยียวยาต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรอความชัดเจนจาก ครม. ที่จะประชุมในวันที่19 ม.ค.จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนออกมาอย่างไร