เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตก 20 ม.ค. บอกหมดทุกขั้นตอน มี 1.3 ล้านสิทธิ์

0
250
เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตก 20 ม.ค. บอกหมดทุกขั้นตอน มี 1.3 ล้านสิทธิ์

หลังจากกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน ที่ครบกำหนดต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ม.ค.2564 มียอดใช้จ่ายรวม 4.12 ล้านคน คงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ ประมาณ 8.8 แสนคน เมื่อรวมกับโครงการระยะที่ 1 จำนวน 10 ล้านคน มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 13.66 ล้านคน คงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ 1.34 ล้านคน

กระทรวงการคลังจะนำตัวเลขผู้ไม่ใช่สิทธิ์ คนละครึ่งที่เหลือทั้งหมด เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ เพื่ออนุมัติให้นำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ รอบเก็บตกในวันที่ 20 ม.ค. และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งรัฐบาลสมทบให้คนละ 3,500 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามวันและเวลา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 20 ม.ค.64 เป็นต้นไป รัฐบาลเปิดให้เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 06.00 23.00 น.

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เลือก ลงทะเบียน (ปุ่มสีเหลือง)

กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน (สีแดง)

กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วัน เดือน ปีเกิด หากมีเฉพาะเดือน / ปีเกิด หรือปีเกิดอย่างเดียว ให้คลิกตามนั้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กรอกอีเมล (ถ้ามี)

จะได้รับ OTP ผ่าน SMS หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกตัวเลขที่ได้รับลงไป

รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ยืนยันภายใน 3 วัน ติดตั้งแอพพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตน

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิและเปิดสิทธิให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่มโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน/ต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ