เปิดรายละเอียด ผู้ถือบัตรคนจ น ได้ 2 เด้ง เราชนะ-ธงฟ้า รวม 4000บาท 2เดือน

0
223
เปิดรายละเอียด ผู้ถือบัตรคนจ น ได้ 2 เด้ง เราชนะ-ธงฟ้า รวม 4000บาท 2เดือน

จากกรณี ครม.เคาะมาตรการผู้ได้รับผลกระทบระลอกใหม่โครงการ เราชนะ จ่ายเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ และมีข่าวระบุว่า ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้าน จะได้รับสิทธิจากโครงการ เราชนะ ครบทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้น

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาท ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย หลังระยะแรกได้สิ้นสุดลงในเดือน ธ.ค.63

ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนขอโครงการ เราชนะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะมีสิทธิได้รับเงินจากรัฐบาล 2 ช่องทาง รวมเดือนละ 4,000 บาท คือ

  1. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. เงินเยียวยาจากโครงการ เราชนะ จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้รับ 2 เดือน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการ)

อย่างไรก็ดี ต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64