เช็กด่วน เคาะแล้วกลุ่มที่ได้เงิน 3,500 บาท 2 เดือน

0
1738
เช็กด่วน เคาะแล้วกลุ่มที่ได้เงิน 3,500 บาท 2 เดือน

19 มกราคม 2564 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการ เราชนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการแจกเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ลงทะเบียน โครงการ เราชนะ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

เริ่มลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการ เราชนะ

1.ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562