องค์การอนามัยโลก จับตา CVสายพันธุ์เดลตาพลัส

0
19
องค์การอนามัยโลก จับตา CVสายพันธุ์เดลตาพลัส

กรณีมีรายงานจากบีบีซี ว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษกำลังจับตาการแพร่cv สายพันธุ์เดลตาพลัส หรือ AY.4.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แยกย่อยออกมาจากสายพันธุ์เดลตา

และพบการกลายพันธุ์ที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้แข็งแรงขึ้นสามารถแพร่ได้มากกว่าสายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมประมาณร้อยละ 10 โดยร้อยละ 6 ของผู้ติดในสหราชอาณาจักรในเวลานี้คือสายพันธุ์เดลตาพลัส แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่า

เดลตาพลัสยังไม่มีการกลายพันธุ์ไปถึงขั้นสามารถหลบเลี่ยงvcที่มีอยู่ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกจัดให้สายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลกังวล (variant of concern)

โดยสายพันธุ์เดลตาพลัส ถูกตรวจพบเมื่อเดือนกรกฎาคม มีลักษณะเด่นคือการกลายพันธุ์ที่ส่งผลต่อโปรตีนหนาม spike protein หากผลการศึกษาชี้ชัดว่าเดลตาพลัสสามารถแพร่ได้มากขึ้น สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากvc หรือทำให้เกิดอาการแรง ก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลเหมือนกับสายพันธุ์เดลตาดั้งเดิม

โดยนอกจากนี้ สหรัฐฯ และเดนมาร์กก็มีรายงานการพบผู้ติดเดลตาพลัส แต่แนวโน้มของผู้ติดลดลงอย่างต่อเนื่อง