เปิด ทรัพย์สินอดีตผวจ.ปทุมฯ

0
20
เปิด ทรัพย์สินอดีตผวจ.ปทุมฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อ 22 ก.ค.64 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี

โดยนายชัยวัฒน์ แจ้งว่า ตนเอง นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มีทรัพย์สินรวม 147,204,877 บาท เป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาท นางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาท

นายชัยวัฒน์ แจ้งว่า มีหนี้สิน 4,495,097 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส 24 รายการ มูลค่ารวมกัน 64,175,850 บาท ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของ กทม. หลายอำเภอใน จ.นครราชสีมา และจ.เลย

เงินลงทุนรวมกัน 27,490,800 บาท เงินฝากรวมกัน 16,859,613 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12 ราย มูลค่ารวม 20,978,532 บาท

อาทิ ทาวน์เฮาส์ที่อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ้านพักเดี่ยวที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อาคารชุด เขตห้วยขวาง กทม. สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวม 7,447,079 บาท ยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส 1,800,000 บาท

รายการทรัพย์สินอื่นจำนวน 15 รายการ มูลค่ารวม 12,473,000 บาท ประกอบด้วยพระเครื่อง 61 องค์ พระบูชา 61 องค์

ภาพเขียนและภาพพิมพ์ 15 ชิ้น เฟอร์นิเจอร์โบราณ 39 ชิ้น

ทองคำแท่งน้ำหนัก 40 บาท ทองรูปพรรณและพระเลี่ยมทอง 13 ชิ้น

สร้อยคอ 28 เส้น สร้อยข้อมือและกำไล 29 เส้น

นาฬิกา 3 เรือน จี้เพชร 5 ชิ้น แหวน 25 วง ต่างหู 8 คู่

ชุดทองคำ 1 บาท