7 สถานที่เสี่ยง ใครไปมีอาการ รีบไปตรวจโควิดด่วน

0
26
7 สถานที่เสี่ยง ใครไปมีอาการ รีบไปตรวจโควิดด่วน

เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ แจ้ง ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงาน สถานที่เสี่ยงดังนี้

1.โรงงานปลาทูเจ้เหมย หมู่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

2.ตลาดสามแยก อำเภอสันทราย

3.ตลาดสันป่าข่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

4.ตลาดประตูก้อม (กาดก้อม) ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

5.พัฒนสุขคลินิกกายภาพบำบัด ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

6.ตลาดเอื้องคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่

7.บ้านเตื่อมฝัน ศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้าน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ