ภาคเอกชนเสนอแล้ว ช่วยเหลือประชาชนคนละ 5000

0
66
ภาคเอกชนเสนอแล้ว ช่วยเหลือประชาชนคนละ 5000

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร ย้ำประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน”ไม่ต้องนำรายได้ดังกล่าว มายื่นรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ประจำปี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะนี้กรมสรรพากร กำลังยกร่างกฎหมายเสนอ แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมด เพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว

เสนอช่วยคนละ 5,000

ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เผย ยอดการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 2 ล่าสุด มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 53,000,000,000 บาท ใครยังไม่เปิดใช้สิทธิให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 14 มกราคมนี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชน ให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่ง คนละ 5,000 บาทนั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งคาดว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้า และอาจจะมีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง ออกไปจากวันที่ 31 มีนาคมนี้ (เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้สิทธิเร่งใช้จ่าย จนเกิดความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อการป้องกัน CV19)