ด่วน เจ้าหน้าที่สั่งรื้อ ร้ านค้าหน้าบ้าน ลุงพล แล้ว

0
297
ด่วน เจ้าหน้าที่สั่งรื้อ ร้ านค้าหน้าบ้าน ลุงพล แล้ว

(26 ม.ค.2563) รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง จ.มุกดาหาร ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัดหน้าบ้านลุงพล ที่ก่อสร้างเป็นเพิงร้านค้าขนาดเล็กสองข้างทางถนนกว่า 20 ร้าน โดยเจ้าหน้าที่ทำการวัดระยะห่างจากพื้นผิวถนน พบว่าการตั้งร้านล้ำเขตทางหลวง

โพสต์ดังกล่าว

ซึ่งมีข้อกำหนด ต้องห่างจากเส้นกลางถนน 9 เมตร จึงมีคำสั่งให้ร้านค้าทุกร้าน รวมถึงร้านค้าหน้าบ้านลุงพลเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะทำการรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป

ภาพจาก ดาวแปดแฉก

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา ดาวแปดแฉก