ขั้นต อนการลงทะเบียน เรา ชนะ

0
2045
ขั้นต อนการลงทะเบียน เรา ชนะ

วันที่ 26 มกราคม 64 จากกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาcv-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน7000 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

2.กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3.กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ” ดังนี้

1)เปิดลงทะเบียนเข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2)กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

-ชื่อ-สกุล

-เลขบัตรประจําตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน

-วันเดือนปีเกิด

-เบอร์โทรศัพท์

3)ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

4)ะบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.– 12 ก.พ.64 นี้ ซึ่งจะมีการคัดกรองสิทธิก่อน จึงจะใช้สิทธิได้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิอีกครั้งได้วันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station