ข่ าวดี ผู้ประกันตน เเรงงานเคาะช่วย ม.33 เยียวย าคนละ 4,000

0
479
ข่ าวดี ผู้ประกันตน เเรงงานเคาะช่วย ม.33 เยียวย าคนละ 4,000

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 มกราคม 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ว่า

กระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. แล้ว เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ให้ได้รับเงินเยียวยา 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยสศช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป หลังจากนั้น จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 11 ล้านคน