เปิดวิธีค้นหาร้านค้ าเข้าร่วม โครงการเราชนะ สามารถใช้จ่ ายที่ไหนได้

0
247
เปิดวิธีค้นหาร้านค้ าเข้าร่วม โครงการเราชนะ สามารถใช้จ่ ายที่ไหนได้

จากกรณีเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 กระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราะชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยาบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบ ไม่เกินคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

ทั้งนี้ มีคนให้ความสนใจกับโคงการเราชนะอย่างล้นหลาม มีประชาชนที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 6.03 ล้านคน เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาจะรับเงินผ่านแอปกระเป๋าตังครั้งแรก 2,000 บาท ในวันที่ 18 ก.พ. 64 และจะมีการโอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี (กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค. 2564 จะได้ 4,000 บาท) ครั้งต่อๆไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิ์คนละ 7,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขการใช้เงินเยียวยาต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ ซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ผ่านร้านต่อไปนี้

1.ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง

2.ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด

3.ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ (เช่น รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการ รายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)