ช่ องทาง ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ

0
437
ช่ องทาง ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ

โครงการ “เราชนะ” เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่ 6 แล้ว เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนได้รับการคัดกรองรับเงิน “เยียวยาโควิด” จำนวน 7,000 บาท แบ่งจ่าย 2 เดือน เดือนละ 3,500 ต่อคนต่อเดือน

และพรุ่งนี้ที่(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) กระทรวงการคลัง กำหนดจ่าย งวดที่ 1 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ และจะได้รับทุกๆ วันศุกร์ โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน โดยวงเงินนี้จะถูกแยกจากวงเงินเดิมเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

1.ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ = ไม่ต้องลงทะเบียน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปีได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ2,800 บาท/คน/เดือนวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯจำนวน 5,600 บาท

จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน7,000 บาทโดยในจำนวน 7,000 บาทนี้จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย

การรับเงิน จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิน 675 หรือ 700 บาท รับวงเงินครั้งต่อไป ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5,12,19,26 มีนาคม 2564 ระยะเวลาใช้จ่าย ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน และยืนยันตัวตนเปิด G-wallet มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเช็คสิทธิ

กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลเดิมที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้แล้วเพื่อตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ หากผ่านตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาดังกล่าว ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซค์เราชนะ ยืนยันรับสิทธิ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กดยืนยันรับสิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง”

การรับเงิน จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” รับวงเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท **กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท

3.ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง ลงทะเบียนที่ ผ่านเว็บไซค์เราชนะ เมื่อผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด

จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ(g-Wallet) แอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ก่อนจึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน เราชนะ การรับเงิน จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง”

รับวงเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน2,000 บาท**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค.จะได้ 4,000 บาทรับวงเงินครั้งต่อไปทุกวันพฤหัสบดี

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 4, 11, 18 และ 25 มีนาคม 2564 วงเงินครั้งละ 1,000 บาท (จนครบ 7,000 บาท) ระยะเวลาใช้จ่าย ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564