เฮทั้งปร ะเทศ แร งงาน ปล่อยกู้ดอกเ บี้ยต่ำ 50ล้านบ. ช่วย ลูกจ้าง-นายจ้าง

0
138
เฮทั้งปร ะเทศ แร งงาน ปล่อยกู้ดอกเ บี้ยต่ำ 50ล้านบ. ช่วย ลูกจ้าง-นายจ้าง

วันนี้ ( 5 กุมภาพันธ์ 2564 ) ที่เพจเฟซบุ๊กสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าก.แรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 50 ลบ. ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุกดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวได้

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเสริมว่า กองทุน ได้จัดทำโครงการเงินกู้ งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือรัฐวิสาหกิจยื่นคำขอกู้เงินเพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

และผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือน มีเงื่อนไขว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.75 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ก.ค.64 สอบถามข้อมูล 0 2246 0383 หรือ 0 2248 6684

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์