ขอกำลังใจให้ ชาวโรงงาน ปิด 719แห่ง ตกงาน 30,000คน

0
361
ขอกำลังใจให้ ชาวโรงงาน ปิด 719แห่ง ตกงาน 30,000คน

จากกรณีการแพcv-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์จากพืช62โรงงานแรงงาน 585คนเงินทุน1,771 ล้านบาท,ผลิตภัณฑ์โลหะ58โรงงานแรงงาน1,660 คน เงินทุน 1,923 ล้านบาท, อุตสาหกรรมอาหาร 2 โรงงานแรงงาน3,500คน เงินทุน10,704ล้านบาทและผลิตภัณฑ์อโลหะ52โรงงานแรงงาน786คน เงินทุน798ล้านบาท ล็อกดาวน์ทำโรงงานอาหารปิดกิจการ

และทางด้าน นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่า ปี2563 ยอดขอตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจการอยู่ที่3,324 โรง มูลค่า 325,393.12 ล้านบาท ใช้แรงงาน 187,088 คน อุตสาหกรรมอาหารมีจำนวนมากที่สุด

ซึ่งลดลงต่ำกว่าปี2562 ที่มีเพียง200โรง เท่านั้นจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เทียบกับโรงงานที่ปิดมีแค 719 โรง มูลค่า41,722.30 ล้านบาท (ต่ำกว่าปี 2562 ปิดโรงงานไปถึง 1,391 โรง) คนงานหายไปเพียง 29,9179 คน

ภาพดังกล่าว