วิธี ยื่นตรวจสอบ ทบทวนสิทธิ “เราชนะ”

0
207
วิธี ยื่นตรวจสอบ ทบทวนสิทธิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางโครงการ เราชนะ ได้ให้ประชาชนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันมาแล้วได้ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ทั้งนี้พบว่ามีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน ในการตรวจสอบสิทธิเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

คลิกปุ่มสีเหลือง

ทั้งนี้ประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านนั้น ส่วนใหญ่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณสมบัติของตนเองนั้นผ่าน และไม่มีเงินในบัญชีเกินตามที่ทางโครงการระบุแต่อย่างใด ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

กระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์(เบื้องต้น)

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564)
  2. เลือกเมนู ขอทบทวนสิทธิ์
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง
  4. กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง

โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 ดังนี้

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

  1. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com
  2. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ขอบคุณ คมชัดลึก