ด่วน ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์นี้ ใช้เงินเ ราชนะ 7,000ไม่ได้

0
119
ด่วน ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์นี้ ใช้เงินเ ราชนะ 7,000ไม่ได้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการดาวน์โหลด อ่าน ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการเราชนะอย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันช่องทางที่รัฐบาลได้จัดทำสำหรับโครงการเราชนะ มีเฉพาะเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

ส่วนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

ขณะที่ผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

คลิป

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้