เปิดรายละเอียด รัฐไฟเขียวช่วย ช าวนา ให้สูงสุดครัวเรือนละ 1 หมื่น

0
165
เปิดรายละเอียด รัฐไฟเขียวช่วย ช าวนา ให้สูงสุดครัวเรือนละ 1 หมื่น

วันที่ 9 ก.พ. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการจ่ายเงินจะมีการชี้แจงในภายหลังอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์