สองกลุ่ม ไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียน

0
154
สองกลุ่ม ไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ เราชนะ รับลงทะเบียนถึงบ้าน โครงการเราชนะ เปิดรับลงทะเบียน ด้วย บัตรประชาชน สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับ ผู้ พิการ ผู้ป่ วย และผู้สูงอายุ ที่เดินทางไม่ได้ จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน และหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรับลงทะเบียนถึงบ้าน

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

กรณีผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ได้นะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้า ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รอที่บ้าน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า