วันนี้กลุ่มแรก โอนเงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

0
101
วันนี้กลุ่มแรก โอนเงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบCOVID-19 ในกลุ่มแรก วันที่ 12 มกราคม 64 ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย แก่ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากผลกระCOVID-19

โดยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน เริ่มมากว่า 1สัปดาห์แล้ว ขณะนี้มีสถานประกอบการยื่นรายชื่อผู้ประกันตนมาแล้วกว่า 11,000 คน โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ได้ในวันที่ 12 มกราคมนี้ จำนวน564คน เป็นเงินประมาณ 3.5ล้านบาท ผ่านการโอนเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตน ในอัตรา 50เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท

การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 รอบนี้ จะน้อยกว่ารอบแรก เนื่องจากจะมีการจ่ายให้เฉพาะสถานประกอบการที่มีคำสั่งภาครัฐสั่งปิด ประเมินว่ามีประมาณ 13,000 แห่ง มีผู้ประกันตนประมาณ 147,000 ราย ซึ่งจะต้องใช้เงินประกันการว่างงานเยียวย าคนตกงานจากCOVID-19 รวมกว่า 2,800 ล้านบาท

ขอบคุณ ช่อง 7