ออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ

0
25
ออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ

ในช่วงสถาณการรอบ 2 นี้ บอกได้เลยว่า ได้ผลกระทบกันหมดทั่วประเทศ ในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้น ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือหลายมาตรการ แต่ว่าตรงนีถ้า ในส่วนของตรงนั้นไม่พอหรือ ท่านที่กำลัง มองหาวงเงินสักก้อนเพื่อที่ใช้จ่ายหรือประคองธุรกิจ ตรงนี้จะดีกว่าไหม ถ้าในส่วนของวงเงินนั้นเป็น สิเชื่อของธนาคารออมสินที่ มีการอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ

ล่าสุด ธนาคาร ออมสิน นอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ออมสินยังมีบริการสินเชื่อ เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนเวียน

เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ นั่นก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card

ใครที่สนใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อนไขการกู้ยืมกันเลยสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงินสูงสุด 30,000 บาท

โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกันคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

คุณสมบัติ

1.เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2.รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

3.ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน ดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

  1. ฟรี! ค่าธรรมเนียม
  2. วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประช าชน

ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

Statement หรือสำเนาบัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

บัญชีที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

Statement หรือสำเนา บัญชีธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชี

ระยะเวลาการอนุมั ติ สินเชื่อ

1.จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกดเงินสดออมสิน ใช้เวลาในการอนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ประมาณ 1เดือนขึ้นไป

2.สามารถติดต่อขอทำบัตรกดเงินสด People Card ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ