ปลัดกระทรวงการคลัง เผยแล้ว กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงิน3500

0
102
ปลัดกระทรวงการคลัง เผยแล้ว กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงิน3500

สำหรับโครงการ “เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน ครอบคลุมอาชีพอิสระ เกษตรกร 30 ล้านคน คล้ายเราไม่ทิ้งกัน คาดใช้เงิน2.1แสนล้าน ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 1ล้านสิทธิ จะยังสามารถได้รับสิทธิเยียวยาตามโครงการเราชนะอยู่ แต่วิธีการเปิดลงทะเบียนหลักเกณฑ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิ การจ่ายเงิน ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่

ซึ่งจะได้ข้อสรุปและเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี ครม. ในสัปดาห์หน้า โดยสมมติฐานการจ่ายเงินเยียวยาจะพิจารณาคนไทยทั้ง 66ล้านคน และตัดผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิออก เช่น ผู้มีรายได้สูง ผู้ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม เป็นต้น

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เบื้องต้นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา3,500บาท ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33 ผู้มีรายได้สูง, โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ส่วนกลุ่มที่จะได้ในเบื้องต้น จะมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นต้น

สำหรับวิธีการจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชันเราชนะ แต่สำหรับบางคนที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วและเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งรัฐจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา ซหลังจากนี้จะสรุปและแจ้งทางการอีกครั้ง

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่าวว่า คุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิในเบื้องต้น ประกอบด้วย

1)ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

2)ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

3)ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14ล้านคน จะได้เข้ารับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอพพลิเคชั่นเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์