สมาคมธนาคารไทย ปรับเวลาปิดธนาคารทั่วไทย

0
16
สมาคมธนาคารไทย ปรับเวลาปิดธนาคารทั่วไทย

วันนี้ (15 เม.ย.) สมาคมธนาคารไทย มีรายงานว่า เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขา และลดความเสี่ย งของการแพร่กระจาย CV-19 ระลอกใหม่ สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิกมีมาตรการป้องกัน CV-19 สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ย งสูงต่อการแพร่กระจายตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ online ได้ตามปกติ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทาง website ของแต่ละธนาคาร

2.ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เม.ย. 64 นี้

สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น.

สาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.

3.จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

4.กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเข้าใช้บริการ

  • ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อทำความสะอาดทันที และเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น
  • พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ให้ตรวจ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  • จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัส CV-19 เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง

อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทย ประกาศเวลาปิดธนาคารทั่วไทย รับมือ CV-19 แพร่กระจายระลอกใหม่เดือนเม.ย. 64 สาขาในห้างปิดไม่เกินเวลา 17.00 น. ส่วนสาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา 15.30 น. เริ่ม 16 เม.ย. 64 นี้