เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง ทรงขับเสด็จฯพร้อม เจ้าคุณพระ

0
17
เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง ทรงขับเสด็จฯพร้อม เจ้าคุณพระ

วันนี้แล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่ 16 เม.ย.64 โค้งสุดท้ายนี้หลายคนเลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยการนี้ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีโดยเสด็จด้วย โดยการนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงชี้พระดัชนีที่พระบรมฉายาลักษณ์คู่(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี) และพระองค์ทรงจำคณะแอดมินได้

ในหลวง

ในหลวง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯพร้อม เจ้าคุณพระ เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าคุณพระฯ

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณ กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี