ศิษย์อาลัย พระอธิการทองสุข เจ้าอาวาสวัดดัง ติดโควิดมรณภาพ

ศิษย์อาลัย พระอธิการทองสุข เจ้าอาวาสวัดดัง ติดโควิดมรณภาพ

วันที่ 28 เมษายน 64 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานี แถลงข่าว กรณี พระอธิการทองสุข กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์ มรณภาพจากcv-19 สำหรับประวัติเจ็ บ ป่ ว ย เมื่อ 20 เม.ย.64 เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ปวดเมื่อย ไอ เจ็บคอ เข้ารักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ แพทย์ซักประวัติไม่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โดยอาการไม่หนักมาก แพทย์จึงให้ยากลับไปฉันที่วัด

ต่อมา 26 เมษายน 64 ผู้ป่วยมีน้ำมูก มีเสมหะ ถ่ายเหลว หายใจลำบาก แอดมิดโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ซักประวัติไม่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 หรือไปพื้นที่เสี่ยง ช่วงแรก ปริมาณออกซิเจน 88% เอ็กซเรย์ พบความผิดปกติที่ปอดทั้งสองข้าง ส่งรักษาต่อรพ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 27 เม.ย.64 ระหว่างนำส่งพบว่าหายใจเหนื่อยมากขึ้น หัวใจหยุดเต้น กู้ชีพ 40 นาที กลับมาเต้น ให้ยา ใส่เครื่องช่วยหายใจ

ต่อมา พบความดันโลหิตต่ำ ไม่ตอบสนองต่อยา และมรณภาพเวลา 13.25 น. ของวันที่ 28 เมษายน 64 ผลตรวจพบเชื้อโควิด

สำหรับการจัดการศพ ดำเนินการภายใน 24 ชม. ฌาปนกิจวันนี้ที่วัดใหม่พัฒนาราม พระอารามหลวง เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า พระอธิการทองสุข กิตติญาโณ มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง โรคเก๊าต์ และเป็นผู้สูงอายุ จากไทม์ไลน์ของเจ้าอาวาสย้อนหลังกลับไปถึง 13 เม.ย. (14 วัน) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ที่วัด มีเดินทางไปวัดหัวหมากพร้อมคนขับรถ ช่วงที่ไม่สบายตอนนั้นอยู่ที่วัด แต่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ดูแลเจ้าอาวาส พบผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากไหนไม่ชัด เท่าที่ซักประวัติคือ ไปที่วัดหัวหมากอย่างเดียว โอกาสแพร่เชื้อน้อยมาก แต่โรงพยาบาล มีการแยกกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ปิดวอร์ดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และต้องเฝ้าระวังต่อ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือคนไข้ อาจจะเกิดแค่กลุ่มเล็กๆ ไม่กระจายที่ชุมชน

ในส่วนของวัดกรวด ทางเจ้าคณะตำบลแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเข้าไปดูแลบริหารวัด การดูแลวัดทางสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุราษฎร์ธานี จะประสานสาธารณสุขเข้าไปดูแลพระที่อยู่ในวัดต่อไป สำหรับพระอธิการทองสุข กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดกรวด เมื่อโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา ได้ยกวัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามของ อ.กาญจนดิษฐ์ด้วย

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึง 28 เมษายน 64 พบว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 ราย ลดต่อเนื่อง 2 วัน แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการพื้นฐานที่ต้องเคร่งครัดและให้ความร่วมมือ ได้แก่ มาตรการอนามัยส่วนบุคคล ต้องล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ชุมชน ไม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว ขอความกรุณาให้อยู่กับบ้าน

หากจำเป็นต้องประกอบอาชีพการงาน ขอให้ลดจำนวน เว้นระยะห่าง และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% เพื่อไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตภายในครอบครัว ถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกัน หากกลับมาบ้านขอให้ทำความสะอาดร่างกาย และเว้นระยะห่างภายในครัวเรือน