ขั้นตอนการลงทะบียน รับเงิน 10000 ธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำ

0
692
ขั้นตอนการลงทะบียน รับเงิน 10000 ธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำ

เรียกได้ว่า หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสู้กับวิกฤต cv และหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันนี้ (15 มกราคม 2564) ธนาคารออมสิน ได้มีการขยายระยะเวลาของโครงการนี้ต่อไปอีกครั้ง จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นลงทะเบียนวันที่ 15 มกราคม 2564 ไปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารออมสิน ปล่อยวงเงินกู้ / ดอกเบี้ยเท่าไร / ผ่อนนานแค่ไหน

วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน

ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี

ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก

ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้เงิน 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 2. ประกอบอาชีพอิสระรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบ หรืออาจตกงาน เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. เมื่อเอาอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกัน ต้องไม่เกิน 70 ปี

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ระยะเวลาและสถานที่การลงทะเบียนกู้เงิน 10,000 บาท จากออมสิน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ตามเมนูที่กำหนด

เริ่มวันที่ 15 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงินธนาคารออมสิน 10,000 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th
 2. เลือกเงินกู้ 1 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน
 4. จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้า และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หลักฐานในการได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ
 5. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. ธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติทาง SMS และจะโอนเงินเข้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่ง SMS
 7. สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ทันที